OPOZORILO: Ta spletna stran uporablja samo lastne piškotke (phpbb3). Zbrišite jih lahko spodaj desno, onemogočite pa v nastavitvah brskalnika.

Obračun stroškov za vodo - pretirano visoki

Hacquetova 3,5; Štihova 1,3,5,7,9,11; Avčinova 4,6
Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Termin za sestanek na SPL-u

OdgovorNapisal/-a edin » 12 Mar 2015, 14:50

Včeraj na sestanku smo dogovorili termin za sestanek z računovodsko službo SPL, ki bo dne 18.3.2015 med 16-17 uro v prostorih SPL na Malgajevi v Ljubljani.
Sestanka se bodo predvidoma udeležili 4 predstavniki nadzornih odborov kareja.

Prisotni etažni lastniki smo bili enotni v zahtevi, da nam upravnik razkrije ključ za razdeljevanje stroškov vode in ogrevanja in nam posreduje potrebne vhodne podatke.

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Sporočilo od upravnice, 16.3.2015

OdgovorNapisal/-a edin » 16 Mar 2015, 16:08

Danes smo prejeli spodnje sporočilo od upravnice:
--------------------------------------------------

Spoštovani,

Na podjetje JP Energetika smo posredovali dopis oziroma prošnjo za sestanek, ki je bil predviden za sredo 18.3.2015 ob 16.00 uri na sedežu našega podjetja:

»Kot dogovorjeno v današnjem telefonskem razgovoru, vam pošiljamo še pisno prošnjo za udeležbo in predstavitev obračuna ogrevanja vode na skupnem sestanku s predstavniki soseske Avčinova 4,6, Štihova 9,11.

Predstavniki etažnih lastnikov navedene soseske so namreč izpostavili problem enormno povišanih stroškov ogrevanja vode po menjavi vodnih števcev s toplotnimi.

Kot smo preverili na terenu in pri vas, ne gre za napačno delovanje števca, temveč izključno za dejansko porabo energije na odjemnem mestu 01600171524. Po zamenjavi števca se je namreč izkazalo, da je bila poraba energije zaračunana po vodnem števcu z upoštevanjem pretvornega faktorja očitno prenizka glede na dejansko dobavljeno energijo, kar se je sedaj izrazilo v višjih računih. Kljub podrobnemu pojasnjevanju dejstev in okoliščin nam stanovalci soseske ne verjamejo, da gre za upravičeno zaračunan strošek. Očitajo nam nesposobnost in nam vztrajno reklamirajo vaše račune.

Da bi zadevo razjasnili, se za pomoč obračamo na vas in vas prosimo, da nam sporočite termine udeležbe, da jih bomo lahko uskladili s predstavniki lastnikov in našo službo. Glede na obveznosti etažnih lastnikov, prosimo, da so termini v popoldanskem času.

Za sodelovanje in udeležbo se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.«

Za enkrat nam niso posredovali datum sestanka, posredovali so nam odgovore pojasnilo, ki se nanaša na zamenjavo vodomerov s toplotnimi števci:


Pozdravljeni

Po dogovoru vam posredujem link do oddaje, kjer je bilo podrobno pojasnjena tematika zamenjave vodomerov s toplotnimi števci:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/posebna-ponudba/174319102Hkrati vam v nadaljevanju posredujem naše odgovore v zvezi s predmetno problematiko:

1. Zakaj ste vgradili kalorimetre?

Toplotne števce smo vgradili po dogovoru z lastniki stavb oz. njihovimi upravitelji stavb glede na to, da njih, to je lastnike stavb k vgradnji toplotnih števcev zavezuje Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (U.l. RS št. 7/2010), ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarstvo RS. Lastniki morajo po naveden pravilniku vgraditi toplotne števce do 1. oktobra 2015.

Zaradi v večini primerov zmotnega razmišljanja tako lastnikov stavb kot tudi širše javnosti, smo dolžni pojasniti, da zakonodaja za ukrep vpeljave pravilnih meritev za ugotavljanje porabe toplote za pripravo tople sanitarne vode ne zavezuje Energetike Ljubljana, temveč kot že pojasnjeno, lastnike stavb oz. z njihove strani pooblaščenih oseb.

Energetika Ljubljana je stopila nasproti svojim odjemalcem s tem, ko lastnikom stavb brezplačno vgradi toplotne števce oz. uredi zamenjavo neustreznih meritev za ugotavljanje porabe toplote na osnovi vodomerov, to je števcev, ki ugotavljajo porabo hladne vodovodne vode, ki se v toplotnih postajah ogreje na ustrezno temperaturo tople sanitarne vode ter s pomočjo faktorja preračuna v toploto.

Z vgradnjo toplotnih števcev torej zagotovimo merjenje in obračun dejansko porabljene toplote za pripravo sanitarne tople vode.

2. V koliko stavbah ste jih vgradili in na koliko gospodinjstev to vpliva?

V sistemu daljinskega ogrevanja v Ljubljani so toplotni števci v večinskem obsegu že vgrajeni. Trenutno beležimo opremljenost toplotnih postaj s toplotnimi števci v višini cca 98 %. V času aktivnosti Energetike Ljubljana za zamenjavo vodomerov toplotnimi števci smo do januarja 2015 zabeležili 352 zamenjav. Z vodomeri je še vedno opremljenih 95 toplotnih postaj. S toploto iz sistema daljinskega ogrevanja sicer v Ljubljani oskrbujemo 57.000 stanovanj, za kar je pri odjemalcih vgrajenih skupaj 4.000 toplotnih postaj, v večini, kot že rečeno, pa merjenje porabe toplote poteka s toplotnimi števci.

3. Za koliko se je v povprečju povišal strošek odjemalcev?

Žal tovrstne celovite analize nimamo izdelane, zato ne razpolagamo s podatki, koliko se je v povprečju zvišal strošek iz naslova zamenjave vodomerov s toplotnimi števci, se pa stroški od primera do primera razlikujejo. Dejstvo je, da so se stroški za plačevanje porabe tople sanitarne vode spremenili, v glavnem povečali in to različno od stavbe do stavbe. Razlog je v tem, da faktor za preračun hladne vodovodne vode v porabo toplote ni upošteval dejanskih internih izgub v toplovodnem omrežju od toplotne postaje do iztočnih mest po gospodinjstvih, ki so se šele zdaj z vgradnjo toplotnih števcev izkazale v dejanskih vrednostih. Torej poraba toplote je sedaj višja, s tem pa tudi stroški. Daljše, kot je omenjeno toplovodno omrežje po stavbah, večje so po novem razlike pri porabi toplote in s tem tudi stroški.

Ob tem je treba izpostaviti, da po zamenjavi vodomerov s toplotnimi števci uporabniki plačajo toliko kot dejansko porabijo, s čimer je izpolnjena namera iz omenjenega pravilnika, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarstvo.

Ponovno izpostavljamo pozitivno vlogo Energetike Ljubljana, ki je odjemalcem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja s financiranjem in izvedbo olajšala prehod na predpisane meritve porabe toplote. Pravilnik velja tudi za sistem oskrbe iz skupnih kotlovnic, kjer morajo te izvedbene stroške nositi sami lastniki stavb.

Izpostavljamo tudi, da smo hkrati z ukrepi zamenjave vodomerov s toplotnimi števci istočasno v skladu z omenjenim pravilnikom povišali tudi faktor za preračun porabe hladne vode z vodomerom v toploto za 25,9 %, s 1. oktobrom 2015 pa bomo faktor povišali za dodatnih 19 %. S tem smo oz. bomo vse lastnike stavb, ki niso prešli na meritve toplote s toplotnimi števci, dodatno stroškovno obremenili in jih v čim večji možni meri izenačili s tistimi odjemalci, ki plačujejo dejansko porabo toplote ugotovljeno s toplotnimi števci.

4. Eden od gledalcev meni, da bi morala Energetika v novih razmerah prevetriti ceno megavatne ure. Ste o tem razmišljali?

Cena za daljinsko ogrevanje se oblikujejo skladno z »Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce«. Cena je sestavljena iz dveh delov – variabilnega in fiksnega. Variabilna cena je odvisna predvsem od stroškov energentov (premog, biomasa, zemeljski plin, ELKO), fiksni del pa od stroškov vzdrževanja, dela, storitev, amortizacije, ipd. Po metodologiji uredbe se variabilni del cene toplote, ki se obračuna za dobavljeno količino toplote, sprotno (če je potrebno tudi mesečno) usklajuje navzgor ali navzdol, kakor se spreminjajo nabavne cene goriv in drugi elementi, ki vplivajo na variabilne stroške.

Fiksni del cene oz. cena za priključno moč se je spreminjal bolj redko oz. se ni praktično spremenil že več let. Ta del cene se lahko v večjem delu spremeni ob izvedbi večjih tehnoloških sprememb (npr. na napravah ali omrežju). Ceno na fiksnem delu je treba v kratkem povišati, zaradi nujnih investicijskih posegov na proizvodnih napravah, sicer bo ogrožena zanesljivost oskrbe sistema daljinskega ogrevanja in nadaljnja nujna posodobitev proizvodnih naprav skladno s pogoji okoljske zakonodaje.


Primerjava cene daljinskega ogrevanja v Ljubljani s ceno ostalih večjih sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji

Za lažje razumevanje stroška toplote oz. ogrevanja iz sistema daljinskega ogrevanja v Ljubljani si velja pogledati primerjavo gibanja cene daljinskega ogrevanja v Ljubljani z gibanjem cene ostalih večjih sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji (slika spodaj). Ta kaže, da je cena toplote za gospodinjske odjemalce v zadnjem desetletnem obdobju naraščala v vseh sistemih (spreminjala se je predvsem na račun variabilnega dela cene toplote, to je energenta - v primeru ljubljanskega sistema je to cena premoga in lesne biomase).

Obenem bi izpostavili, da je daljinsko ogrevanje v Ljubljani ves čas med najugodnejšimi v Sloveniji. Izjema je zgolj daljinsko ogrevanje v Velenju.

Vir: Statistični urad RS, http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varva ... ov/&lang=2

5. Upravljalec stavbe na nam je povedal, da ste že lani ponudili možnost optimizacije in obljubili ponudbo, na katero pa čakajo že od prejšnjega decembra. Ste nanjo pozabili?

Stavba spada po tehnoloških zasnovah postavitve toplotnih postaj in razvoda internega toplovodnega omrežja od toplotne postaje do iztočnih mest med tiste, za katere se ocenjuje, da so izgube (to je dejanske interne izgube v toplovodnem omrežju od toplotne postaje do iztočnih mest po gospodinjstvih) zelo velike, zato so se v večjem deležu povišali tudi stroški v primerjavi z drugimi stavbami.

Ob pojasnjevanju okoliščin, ki so privedle do povišanih stroškov za pripravo tople sanitarne vode so se vodili tudi pogovori o eventualnih tehničnih rešitvah, ki bi privedle do zmanjšanja stroškov. Proučevali smo tehnološke rešitve v posodobitev toplotnih postaj tako za ogrevanje kot tudi za pripravo tople sanitarne vode. Žal ugotavljamo, da bi posodobitev zgolj toplotnih postaj lahko prispevala k nekaj manjši porabi toplote, nikakor pa ne bi mogla izničiti povišanja stroškov na sistemu tople sanitarne vode, saj so glavni vzrok za povišane stroške toplotne izgube na dolgih internih toplovodnih napeljavah, ki pa se jih žal ne da skrajšati. S ciljem, da bi lastnikom poleg ponudbe same tehnične rešitve lahko ponudili tudi nudenje finančnih instrumentov in ali nepovratnih subvencij, odgovora še nismo podali, saj v mesecu februarju 2015 pripravljamo načrt aktivnosti, finančnih sredstev ipd. za tovrstne namene. Objekt je v vključen v seznam objektov s prošnjo po rekonstrukciji toplotnih postaj, konkretnejši odgovor in ponudbo pa bomo glede na opisano lahko posredovali konec februarja 2015.

6. Kaj svetujete stanovalcem, ki pravzaprav nimajo izbire, saj je Energetika na tem področju monopolist?

Trditev, da je Energetika monopolist v obravnavanem kontekstu povišanja stroškov priprave tople sanitarne vode po zamenjavi vodomerov s toplotnimi števci ne vzdrži, kar je podrobno že obrazloženo v predhodnih odgovorih.

Stanovalcem lahko svetujemo le, da izpolnijo svojo dolžnost in uredijo meritve skladno z zahtevami že večkrat omenjenega pravilnika, ki ga je sprejelo ministrstvo za gospodarstvo RS.

Energetika Ljubljana bo vsem tistim lastnikom, ki bodo to želeli, do predpisanega roka iz pravilnika, to je do 01.10.205 izvedla zamenjavo vodomerov s toplotnimi števci.

7. Za koliko so se povišali prihodki Energetike, potem, ko ste v stavbe namestili kalorimetre?

Pri odgovoru na to vprašanje je treba izpostaviti, da Energetiki Ljubljana z menjavami vodomerov s toplotnimi števci nastajajo tudi stroški. Sicer pa je treba razmišljati v smer, da ves primanjkljaj porabljene toplote, ki ni bil izkazan z meritvami preko vodomerov, bremeni kvoto toplotnih izgub sistema daljinskega ogrevanja. Torej bremeni toplotne izgube kot razliko med toploto proizvedeno v energetskih virih in prodano toploto do končnih odjemalcev, ki v stroškovnem smislu bremenijo vse odjemalce »enakovredno«. S prehodom na meritve po dejanski porabi toplote, to pozitivno vpliva na toplotne izgube, posledično pa na oblikovanje cen oz. zahtevkov po oblikovanju sprememb cen iz sistema daljinskega ogrevanja.ZADEVA: Merjenje in obračun dobavljene toplote


Spoštovani

na vaša vprašanja, ki ste jih zastavili z vašo vlogo z dne 15.01.2015 vam posredujemo naslednja pojasnila:

Vzrok za povečanje stroškov toplote za namen ogrevanja sanitarne tople vode je v dejstvu, da je bila poraba toplote do vgradnje toplotnega števca merjena posredno z vodomerom in s korekcijskim faktorjem preračunana v toplotno energijo.

Lastniki objektov ste skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (U.l. RS št. 7/2010) dolžni do 01.10.2015 prilagoditi merilne naprave za ugotavljanje porabe tople sanitarne vode na način merjenja s toplotnimi števci, saj načini merjenja s posrednimi meritvami z vodomerom porabe hladne vodovodne vode in preračuni v porabo toplotne energije ne predstavljajo dejanske rabe toplote, temveč zgolj približek zaradi toplotnih izgub v internih cirkulacijskih vodih, ki v faktorju za preračun porabe hladne vode v toploto (enoten faktor za vse objekte) niso ustrezno upoštevane. Toplotne izgube v internih razvodnih sistemih in drugi faktorji po posameznih objektih, ki vplivajo na porabo toplote po posameznih objektih za pripravo tople sanitarne vode so med objekti lahko različne oz. delež istih v porabljeni toploti je lahko zelo različen.

Dejanska raba toplote za pripravo tople sanitarne vode se je izkazala šele z vgraditvijo toplotnih števcev. Vam in vsem tistim, ki so želeli prilagoditi meritve skladno z zahtevami »državnega« pravilnika je Energetika Ljubljana omogočila hitrejšo realizacijo s tem, ko je financirala in realizirala prehod meritev skladno z zahtevami omenjenega »državnega« pravilnika. Hkrati smo vsem tistim, ki se niso odločili za preureditev meritev in so odklonili uslugo Energetike Ljubljana po brezplačni ureditvi meritev skladno tudi z omenjenim pravilnikom povišali korekcijski faktor (povečali porabo) pri ugotavljanju porabe toplote z vodomerom, to je tistim, ki imajo še vedno enak način ugotavljanja porabe toplote za pripravo tople sanitarne vode, kot ste ga imeli vi pred prehodom meritev iz vodomerov na toplotne števce.

Toplotne izgube v stavbi in s tem manjšo porabo toplote za pripravo tople sanitarne vode je načeloma možno znižati zgolj s preureditvijo toplotnih postaj in internega razvodnega sistema, kar pa je povezano z večjimi investicijskimi stroški, v manjši meri pa tudi s prilagoditvijo obratovalnih režimov, npr. izklop obratovanja cirkulacijskega voda v nočnem času ipd.

Način obračunavanja toplote se ni spremenil. V letu 2014 je bil uveden nov prispevek SPTE in OVE, katerega smo dobavitelji toplote dolžni obračunavati (na podlagi Ur. lista RS, št. 36/2014) in je namenjen za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnji z visokim izkoristkom.

V upanju, da vam bodo zgornje navedbe v pomoč pri pojasnjevanju lastnikom vas lepo pozdravljam

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Preložitev termina sestanka na SPL-u

OdgovorNapisal/-a edin » 17 Mar 2015, 15:48

Spoštovani,

V zvezi s predlaganim sestankom dne 18.3.2015 na sedežu podjetja SPL d.d., vas obveščamo, da smo v fazi pridobivanja in preverjanja podatkov na terenu.

Prosimo vas za preložitev sestanka na drugi termin, ki bi bil naslednjo sredo 25.3.2015 ob 16 uri.

Lepo vas pozdravljamo,
SPL

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Termin za sestanek (Energetika)

OdgovorNapisal/-a edin » 19 Mar 2015, 14:02

Spoštovani,

Podjetje JP Energetika nam je posredovala termin sestanka v toplotni postaji na Štihovi 11, v zvezi z novim načinom obračunavanja tople vode:

Ponedeljek 30. 3. ob 16 uri.
Prosimo vas za potrditev termina.

Lepo vas pozdravljamo,
SPL

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Odgovor Energetike, 23.3.2015

OdgovorNapisal/-a edin » 23 Mar 2015, 15:24

V prilogi je odgovor Energetike (glede visokih stroškov ogrevanja vode), ki sem ga prejel danes.
Priponke
greta.herbst_2015-03-23_14-14-43.pdf
(838.92 KiB) Prenešeno 490 krat

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Mnenje upravitelja Kareja 2

OdgovorNapisal/-a edin » 24 Mar 2015, 21:53

Klical sem upravnika, ki deli stroške na Brodarjevem trgu. Tam ogrevanje delijo 20% po kvadraturi, 80% pa po kalorimetrih. Toplotne izgube se pokrijejo v tistih 20%. Faktorjev (ki bi jih sicer po pravilniku zaradi lege v stavbi morali upoštevati) ne upoštevajo, ker se etažni lastniki o tem niso dogovorili.
Podatke pošljejo na Energetiko, ta pa samo preveri če se vsi deleži ujemajo, pošljejo račune etažnim lastnikom in nimajo nobenih težav.

Gospod je omenil, da pozna način delitve, ki se imenuje EKONOKAL. Pravi, da ta upošteva toliko spremenljivk, da je potem nihče ne razume.

Glede na to, da isti upravnik upravlja tudi Kare II v Zupančičevi jami, smo se dotaknili tudi problematike ogrevanja vode. Pravi, da so tudi oni tam ugotovili izgube pri ogrevanju vode približno 40%, kar je abnormalno, zato sedaj to raziskujejo... namestili so dodatne števce za merjenje pretoka vode.

Je pa povedal, da bi morala biti cena ogrevane vode po kubiku približno 5,5 EUR, ampak ne več kot 8,5 EUR. Pri hladni pravi, da bi morale biti cene praktično iste kot jih izstavi vodovod. Tisto, kar je izgub in kar porabi čistilka (npr. 5m3), se bistveno ne sme poznati na računu.

Je pa povedal še eno zanimivo podrobnost. Na Zaloški 92 v Ljubljani se je - tako kot pri nas - po menjavi števca od Energetike drastično zvišala cena ogrevanja vode (tako da je bila enaka ceni ogrevanja prostorov) in so ugotovili, da je njihova servisna služba naredila napako pri montaži števca. Ko so napako odpravili, je bila poraba normalna. Za nepravilno obračunano ogrevanje vode jim je Energetika izstavila dobropis.

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Sestanek na SPL-u, 25.3.2015

OdgovorNapisal/-a edin » 26 Mar 2015, 17:18

Na včerajšnjem sestanku na sedežu SPL (Mariana Muck, Simona Gorenc - Zorko, Majda Vidmar) smo se zmenili:

-- da nam inž. Suhadolnik pošlje formulo delitve stroškov ogrevanja prostorov,
-- da tehnična ekipa pregleda vodovodno omrežje in poskuša ogotoviti vzroke velikih izgub (od 100-200 m3 vode gre mesečno "nekam" mimo števcev. Stroški se potem porazdelijo na vse etažne lastnike),
-- da se opravi analiza izgub vode od vgradnje novih števcev.

Druge informacije:

-- hladna voda se deli po števcu. Cena vode po m3 ni fiksna, ker je odvisna tudi od "skupne porabe" (voda za radiatorje in kotle, poraba za čiščenje),
-- topla voda se deli 20% po kvadraturi, 80% po porabi. Cena ni fiksna zaradi notranjih izgub in tudi zaradi situacije z Energetiko. Več o tem po naslednjem sestanku (po mnenju nadzornikov gre tu za anomalijo, ki jo je potrebno čimprej odpraviti),
-- ogrevanje prostorov se deli po metodologiji Ekonokal. Ralativno kompleksna metoda (veliko spremenljivk... obrazložene so v prilogah). Prednost tega načina delitve je odpravljanje nepravilnosti, ki se pojavijo če nekateri stanovalci izklopijo ogrevanje in drugi plačujejo zaradi tega več; slabost: nepreglednost. Manj plačujemo, če smo bolj varčni od sosedov in ne nujno, če samo zmanjšamo porabo. O metodi obračunavanja se etažni lastniki dogovorijo v pogodbi o medsebojnih razmerjih, ki nas še čaka. Nekaj podatkov o metodi Ekonokal in njeni izvedbi v Zupančičevi jami je dostopno v dokumentu Gradbenega inštituta(glej strani 26-28),
-- po starem sistemu tistim, ki niso oddajali listov za vodo niso obračunavali kazenskega faktorja (x1,6),
-- kaznovanje tistih, ki so po starem sistemu oddajali napačne podatke o porabi verjetno ne bo izvedljivo.

Poleg tega smo dobili razdelilnik ogrevanja prostorov za januar in februar za enote, ki imajo toplotno postajo na Štihovi 11 (glej prilogi) in razdelilnik za Štihovo 7 zaradi reklamacije podnajemnika v hišniškem stanovanju (glej prilogo).

V ponedeljek, 30.3. / 16:00 bo sestanek s predstavniki Energetike v toplotni postaji.

PS. Priloge so prejeli člani mailing liste kare4@zupanciceva.si. Etažni lastniki se lahko prijavite tako, da pošljete mail na info@zupanciceva.si.

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Sestanek s predstavniki Energetike, 30.3.2015

OdgovorNapisal/-a edin » 01 Apr 2015, 09:49

Na ponedeljkovem sestanku s predstavniki Energetike (na katerem se je zbralo približno 20-30 etažnih lastnikov) so nam predstavili praktično isto argumentacijo za povečane stroške ogrevanja vode:

-- prej so ocenjevali porabo energije po formuli m3 (poraba tople vode v kubikih) X 0,083 (faktor, ki je bil po njihovem prenizek za srednjega odjemalca kot smo mi), sedaj pa natančno merijo porabo energije.
-- Voda konstantno kroži. Zaradi toplotnih izgub jo je potrebno dogrevati. Če bi imel vsak vhod toplotno postajo (investicija ocenjena na 30.000-50.000 EUR) bi bile izgube manjše. Temperaturo v kotlu je možno zmanjšati in tako vplivati na porabo energije.

Njihov predlog je, da se s cenami sprijaznimo.

Odgovor etažnih lastnikov:

-- Takšne cene so nevzdržne in nesprejemljive,
-- Zahtevali bomo, da se do 1.10.2015 topla voda obračunava po starem,
-- Upravitelj naj analizira zakaj prihaja do tolikšnih izgub,
-- O problemu je potrebno obvestiti tudi politične strukture v mestu in državi.
Priponke
Primerjava.jpg
Primerjava porabe - Toplotne postaje (Kare 4)
Primerjava.jpg (53.11 KiB) Videno 14548 krat
P_20150330_161038_HL.jpg
Toplotni števec
P_20150330_161038_HL.jpg (52 KiB) Videno 14548 krat

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Zapisnik sestanka z dne 30.3.2015

OdgovorNapisal/-a edin » 02 Apr 2015, 23:01

V prilogi je zapisnik sestanka, ki so ga danes posredovali iz Energetike.
Priponke
Zapisnik sestanka Štihova 1, 5 in 11.doc
(386.5 KiB) Prenešeno 449 krat

Site Admin
Prispevkov: 125
Pridružen: 12 Avg 2012, 18:16

Sporočilo poslano na Energetiko 3.4.2015

OdgovorNapisal/-a edin » 05 Apr 2015, 23:14

Spoštovani,

Obveščamo vas, da etažni lastniki KAREA IV (Avčinova 4,6; Štihova 9,11; Štihova 3,5,7; Štihova 1; Haquctova 3,5) niso bili zadovoljni s pojasnilom glede drastičnega povišanja stroška za ogrevanje sanitarne tople vode, ki je bilo podano lastnikom s strani vaših predstavnikov na sestanku dne 30.3.2015. Informacije podane s strani vaših kolegov so se nanašale izključno na tehnično plat, oziroma na dejstvo, da so bili 5.11.2014 za merjenje porabljene energije za ogrevanje vode vgrajeni kalorimetri, ki v skladu z zakonodajo merijo dobavljeno energijo v MWh. Pojasnjeno je bilo tudi, da morajo biti kalorimerti za merjenje dobavljene energije, v skladu z zakonodajo, vgrajeni najkasneje do 01.10.2015.

Etažni lastniki so na istem sestanku od nas, kot upravnika KAREA IV zahtevali, da se strošek ogrevanja sanitarne tople voda (od vgradnje kalorimetrov pa do skrajnega predpisanega roka to je od 5.11.2014 do 01.10.2015) še vedno obračunava in zaračunava po starih vodomerih in ne po kalorimetrih. V prilogi vam za lažje razumevanje ogorčenja etažnih lastnikov posredujemo račune za ogrevanje tople vode za eno od toplotnih postaj pred in po vgradnji novega kalorimetra.

Kot smo že uvodoma povedali, etažne lastnike KAREA IV predvsem zanima zakaj se je strošek za ogrevanje vode po vgradnji kalorimetrov tako enormno zvišal in da le ta presega vse razumne meje in ne tehnična plat oz. kakšni so bili faktorji, ki so se upoštevali pri obračunu ogrevanje vode pred vgradnjo samih kalorimetrov.

Prosimo vas za natančne odgovore oziroma razlago tako drastičnega povišanja stroška tople vode. Prav tako vas tudi prosimo za preučitev možnosti rešitve nastalega problema predvsem z vidika popravkov že izstavljenih računov (po vgradnji kalorimetrov) na način kot je bil pred tem, ko se je merila poraba tople vode in ne porabljena energija .

Za konstruktivni pristop k reševanju problema se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


Lep pozdrav
Majda Vidmar
SPL

PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Kare IV

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov